Tad's Art

IF NOT DANCE

 

Tadeusz Danaj - a Polish photographer from Warsaw, mostly interested in capturing the beauty of the nature.

 

To see gallery of photos click here

 

If you speak Polish and are interested in his artwork, please connect directly: yanad@post.pl

If you need a translation, write to: joanna.pilatowicz@gmail.com

 

More about Tad

 

 

A life threatening sickness changed the course of his life and profession. Skilled as a Martial Artists Tad was invited for the competitions in other countries like China, however couldn't follow that path.Long- term recovery challenged him to study such disciplines as psychology, spirituality and philosophy. His knowledge and experience allows him to help other people who found themselves on a crossroads as Tad once. In his free time Tad shares with his passion: photography.

 

 

 

 

 

 

Tadeusz Danaj - polski fotograf z Warszawy, najbardziej zainteresowany uchwyceniem piękna przyrody.

 

Zobacz galerię zdjęć tutaj

 

Jeśli jesteś zainteresowany fotografiami, chcesz wykorzystać zdjęcia do swojej strony interentowej itp, nabyć wydruk, skontaktuj się bezpośrednio:

yanad@post.pl

 

 

 

Więcej o Tadueszu:

 

 

Poważna choroba zmieniała na zawsze kurs jego życia i zawód. Ze swoimi profesjonalnymi umiejętnościami jako artysta sztuk walki, Tadeusz był zapraszany na zawody do innych krajów, do Chin, etc, jednak nie mógł wybrać tej drogi.

 

Długoterminowa rekonwalescencja była wyzwaniem by studiować takie dyscypliny jak: psychologia, szeroko pojęta duchowość oraz filozofia. Jego wiedza oraz doświadczenie pozwalają mu na pomoc innym ludziom, którzy tak jak on kiedyś znaleźli się na skrzyżowaniu życia. W swoim wolnym czasie Tad dzieli się swoją pasją: fotografią.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ifnotdance 2013 All rights reserved